ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για παραγγελίες απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα

210 6385914 - 915 - 919 (καθημερινά 8.30-16.30) ή στο
customerservice.greece@diversey.com

Οι παραγγελίες που λαμβάνονται πριν τις 10.00 π.μ. επεξεργάζονται και τιμολογούνται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για την Αττική σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται 24ωρη
παράδοση, ενώ για την επαρχία 24ωρη παράδοση στο πρακτορείο κάθε περιοχής και
παράδοση στις εγκαταστάσεις του πελάτη στις επόμενες 3-5 ημέρες.

Φυλλάδια Δεδομένων Ασφαλείας (SDS)
Φόρτωση
Φόρτωση